خدمات صادرات

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار هست که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را در این خصوص اتلاف کند. صادرات نیز مانند هر فعالیت تجاری دیگری نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی و همچنین تحرک و پویایی لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی می باشد.

پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی در چند دهه اخیر و نیاز به دستیابی به بازارهای جدید و همچنین افزایش چشمگیر رقابت بین المللی سبب گشته تا حضور در این بازارها با توجه به روابط حاکم بر آنها از پیچیدگی خاصی برخوردار گردد، از طرفی هم حضور مداوم در بازارهای بین المللی برای بسیاری از کشورها از جنبه سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت حیاتی بوده و بقا و یا عدم بقای اینگونه کشورها منوط به این امر مهم می باشد.

از این رو بازرگانی بین المللی وین ورد با توجه به سابقه و فعالیت چندین ساله خود در زمینه مدیریت خدمات واردات و صادارت کالا در دفاتر خود در چین و تایوان، تصمیم به ارائه خدمات مدیریت صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی در دفتر ایران خود گرفته که محصولات داخلی را به نمایندگی از تولیدکنندگان صنعتی، گروه های کشاورزی و توزیع کنندگان، در بازارهای خارجی بازاریابی کند.

وین ورد به عنوان یک واسطه صادراتی که برای کمک به بنگاه های اقتصادی ایران در جهت ورود به بازارهای جهانی ایفای نقش خواهد کرد، این نقش به عنوان یک دپارتمان انحصاری فروش صادراتی برای صادرکننده های عمل خواهد کرد.

ماهیت خدمات مدیریت صادرات وین ورد در زمینه ارتقای ارزش افزوده میکوشد که این خود یعنی زمینه هایی غیر از بازاریابی بین المللی را پوشش میدهد، از جمله شناسایی و انگیزش تقاضاهای بازاریابی بین المللی و همچنین نحوه پردازش و پاسخ صحیح به تقاضای بازارهای خارجی و به عبارتی تسهیل تجارت خارجی به بنگاه های تولیدی-صادراتی ارائه میدهد که در نتیجه بنگاه های اقتصادی از ورود به بازارهای جهانی منتفع خواهند شد و وین ورد نیز از ایجاد رابطه بلند مدت بین صادرکننده و خریدار سود خواهد برد.


خدمات مدیریت صادرات وین ورد به دو گونه عمل خواهد کرد:

  1. به مثابه یک نمایندگی عمل خواهد کرد، به طوریکه در یک بازار حضور پیدا میکند و به دنبال جذب مشتریان خارجی هستند ولی با نام خود صادرکننده اصلی فعالیت میکند، فاکتورها به تام خود تولید کننده صادر میشود و به تولید کننده در تمامی مراحل و جزئیات انجام صادرات کمک میکند، در این حالت صادرکننده خود ریسک عدم پرداخت پول را میپذیرد و ممکن است قیمت را به تولید کننده پیشنهاد دهد ولی در این حالت تصمیم و قیمت نهایی توسط تولیدکننده گرفته میشود.
  2. در سایر موارد وین ورد به عنوان یک توزیع کننده انحصاری عمل میکند بطوریکه محصول را از تولیدکننده با یک قیمت ثابت و توافقی میخرد و سپس به مشتری خارجی با قیمت مورد نظر خودش می فروشد، در این حالت مسئولیت صدور فاکتور و پذیرش ریسک عدم پرداخت بر عهده وین ورد خواهد بود و تولید کننده کنترلی بر روی قیمت صادراتی ندارد و اطلاعات مشتری نیز محفوظ باقی خواهد ماند.

نقاط تمایز مدیریت خدمات صادرات وین ورد و نحوه ارائه آن به منظور دستیابی به فروش صادراتی به شرح زیر می باشد:

  • تحقیقات بازار بین المللی:

یکی از مهمترین و کلیدی ترین مراحل صادرات کالا، انجام درست تحقیقات بازار می باشد که در دولایه تحقیقات بازار اولیه و تحقیقات بازار ثانویه انجام خواهد گرفت. خروجی و هدف از ارائه این خدمت پیدا کردن بازار هدف مناسب و قابل فعالیت خواهد بود.

تحقیقات بازار
تحقیقات بازار (Market Research)

  • ورود به بازار کشور هدف:

تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیقات بازار بین المللی و تهیه و آماده سازی سناریوی ورود به بازار هدف از جمله حساس ترین و مهم ترین مراحل یک فروش صادراتی موفق محسوب میشود، در این خدمت وین ورد با همکاری تولیدکننده اقدام به سیاست گذاری و طرح ریزی و تهیه الزامات ورود به بازار هدف میکند که تیم بازاریابی بین الملل بتوانند مراحل بعدی منطبق با این سناریو را پیش برند.

ورود به بازار کشور هدف
ورود به بازار کشور هدف (Attack)

  • بازاریابی بین المللی:

بازاریابی بین المللی به معنای انجام فعالیت های تجاری به معنای رساندن کالا به مخاطب بازار هدف کشور منتخب به منظور کسب سود می باشد. تیم مجرب و متخصص وین ورد با آشنایی کامل به اصول و قواعد بازاریابی بین الملل اقدام به یافتن مخاطب محصول در کشور هدف کرده و با شناسایی و ارتباط با مشتریان بالقوه و مکاتبه و مذاکره با آنها، عملیات فروش را آغاز کرده و تا به نتیجه رساندن فروش، پیگیری ادامه خواهد داشت.

بازاریابی بین الملل
بازاریابی بین الملل (International Marketing)

  • عملیات بازرگانی:

یکی از دغدغه های تولیدکنندگان ایرانی در انجام فرآیندهای اداری در مورد عملیات بازرگانی مربوط به تهیه اسناد صادراتی و انجام امور مربوط به بارگیری و حمل کالا و خروج کالا از گمرکات ایران می باشد، یکی از وجوه تمایز وین ورد آشنا بودن به تمامی این مراحل و همکاری با تیم های ترخیصکار مستقر در گمرکات کشور و شناسایی شرکتهای فوروارد حرفه ای در زمینه حمل محموله های صادراتی می باشد.

بازرگانی عملیات
بازرگانی عملیات (Commercial Operation)

  • رویدادهای تجاری:

یکی از خدمات مدیریت صادرات وین ورد برگزاری و یا بازدید از نمایشگاه های مختلف بین المللی در کشورهای هدف صادراتی می باشد. نمایشگاه ها و یا رویدادهای تجاری مختلف یکی از بسترهای مهم در معرفی محصولات و آشنایی و مذاکره با مشتریان بالقوه و شناسایی رقبای محصول می باشد.

رویدادهای تجاری
رویدادهای تجاری (Event Management)