آموزش سامانه جامع گمرکی

آموزش کار با سامانه EPL گمرک

این سامانه باعث شد تا تشریفات واردات و صادرات سریع‌تر انجام شود و از این طریق هزینه تجارت‌تان کمتر می‌شود.